مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


عدد دو میلیارد و سیصد میلیون را به رقم بنویسید | 40 هزار و 15 را به رقم بنویسید |سوال :

عدد دو میلیارد و سیصد میلیون و 40 هزار و 15 را به رقم بنویسیدجواب :

عدد دو میلیارد و سیصد میلیون : 2.000.300.000
40 هزار و 15 : 40.015
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا