سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت کلاس پنجم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت | سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت پنجم | سوره هایی به نام پدیده در طبیعت |سوال :

سوره هایی به نام پدیده هایی در طبیعت کلاس پنجم


پاسخ :

سوره رعد
سوره کهف (غار)
سوره طور (نام کوه)
سوره قمر (ماه)
سوره بروج (برج‌های دوازده گانه فلکی)
سوره فجر (سپیده دم)
سوره نور
سوره دخان (دود)
سوره نجم (ستاره)
سوره دهر (روزگار و دوران)
سوره تکویر (درهم پیچیده شدن خورشید)
سوره انشقاق (شکاف برداشتن و دو شقّه شدن)
سوره غاشیه (فراگیری شب و قیامت)
سوره شمس (خورشید)
سوره لیل (شب)
سوره ضحی (روشنایی روز)
سوره زلزال (زلزله)
سوره عصر (عصر، روزگار و زمان)
سوره فلق (سپیده)
سوره طارق (ستاره ظاهر شونده)
 
بالا