زمین چندمین سیاره است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

زمین چندمین سیاره منظومه شمسی است / /زمین چندمین سیاره است/کره زمین چندمین سیاره است/زمین چندمین سیاره بزرگ است/زمین چندمین سیاره منظومه شمسی است/زمین چندمین سیاره از خورشید است/زمین چندمین سیاره نظام شمسی است/کره ی زمین چندمین سیاره است/زمین از حیث بزرگی چندمین سیاره است/زمین چندمین سیاره نزدیک به خورشید است/زمین چندمین سیاره بزرگ منظومه شمسی است/


سوال :

زمین چندمین سیاره است


جواب :

منظومه شمسی دارای هشت سیاره (عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون) و پنج سیارهٔ کوتولهٔ تاکنون شناخته‌شده (سرس، پلوتون، هائومیا، ماکی‌ماکی و اریس) است. چهار سیارهٔ نخست، سیارات درونی یا زمین‌سان هستند و بیشتر از سنگ ساخته شده‌اند و از چهار سیارهٔ دیگر مشتری و زحل سیارات بیرونی یا غول‌های گازی هستند و بیشتر از گازهای هیدروژن و هلیوم ساخته شده‌اند و اورانوس و نپتون غول‌های یخی هستند. علاوه بر این اجرام، منظومه شمسی دربرگیرندهٔ اجرام دیگری از جمله ماه‌ها، سیارک‌ها، شهاب‌وارها، شهاب‌ها، شهاب‌سنگ‌ها و دنباله‌دارهاست. منظومه شمسی هم‌چنین دارای مناطق خاصی از جمله کمربند سیارک‌ها، کمربند کویپر و دیسک پراکنده (سامانه خورشیدی) است.

زمین چندمین سیاره است.png

.
 
  • برچسب ها
    زمین از حیث بزرگی چندمین سیاره است زمین چندمین سیاره از خورشید است زمین چندمین سیاره است زمین چندمین سیاره بزرگ است زمین چندمین سیاره بزرگ منظومه شمسی است زمین چندمین سیاره منظومه شمسی است زمین چندمین سیاره نزدیک به خورشید است زمین چندمین سیاره نظام شمسی است کره زمین چندمین سیاره است کره ی زمین چندمین سیاره است
  • بالا