دیوان محاسبات زیر نظر کیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

دیوان محاسبات زیر نظر / دیوان محاسبات زیر نظر کجاست / جواب دیوان محاسبات زیر نظر کیست / پاسخ دیوان محاسبات زیر نظر کیست / دیوان محاسبات کجاست / ادرس دیوان محاسبات /


سوال:

دیوان محاسبات زیر نظر کیست


جواب :

به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.

ادرس :
تهران- میدان ونک خیابان برزیل شرقی شماره ۲ - صندوق پستی: ۱۵۸۷۵۶۵۱۵- ۱۴۱۵۵۶۴۷۱

کد پستی: ۱۴۳۵۷۶۳۸۷۱
تلفنخانه : ۸۱۴۰۰
دورنگار: ۸۸۸۸۹۹۷۰


.
 
  • برچسب ها
    ادرس دیوان محاسبات جواب دیوان محاسبات زیر نظر کیست دیوان محاسبات زیر نظر دیوان محاسبات زیر نظر کجاست دیوان محاسبات کجاست پاسخ دیوان محاسبات زیر نظر کیست
  • بالا