دو عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی را نام ببرید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی | عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی علوم هشتم | دو عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی را نام ببرید علوم چهارم |

سنگهای دگرگون، سنگهایی هستند که تقریباً از تغییر شکل سنگهای قبلی به علت تغییر شرایط فیزیکی (فشار ـ دما) یا شیمیایی و در حالت جامد به‌وجود می‌آیند. پدیده دگرگون به محو و ناپدید شدن یک یا مجموعه‌ای از کانیهای متبلور سنگ تعبیر می‌شود. این تغییرات ممکن است بر روی سنگهای رسوبی که در شرایط سطحی به وجود آمده‌اند یا در سنگهای آذرین که از ماگما متبلور گردیده یا حتی در سنگهای دگرگونی حادث شود.

در حالت اخیر، شرایط دگرگون شدگی سنگ قبلی تغییر می‌نماید و این پدیده با ظهور و پیدایش یک یا مجموعه‌ای از کانیهای جدید همراه می‌باشد؛ بنابراین دگرگونی عبارت از پاسخی است که هر سنگ در مقابل تغییرات محیط شیمیایی یا فیزیکی از خود بروز می‌دهد و این پاسخ به صورت تجدید تبلور کانیهای قدیمی به دانه‌های جدید یا پدیدار شدن کانی‌های نو ظهور و تخریب بعضی دیگر تجلی می‌کند.


سوال :

دو عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی را نام ببرید


جواب :

1) فشار و خشک شدن

2) فشار و حرارت زیاد

3) فشار و ذوب

4) واکنش های شیمیایی
 
 • برچسب ها
  انواع دگرگونی سنگ ها بافت سنگ های دگرگونی در دگرگونی چه مواردی تغییر میکند دو عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی را نام ببرید علوم چهارم دو عامل مهم دگرگونی سنگ ها را نام ببرید چهارم روش تشکیل سنگ تراورتن عامل اصلی تغییر شکل در سنگ ها زمین شناسی یازدهم عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی عامل مهم در تشکیل سنگهای دگرگونی علوم هشتم عوامل اصلی دگرگون شدن سنگها کلاس چهارم چه عواملی باعث دگرگونی سنگ ها می شود علوم هشتم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا