دسته بندی علوم تجربی را نوشته و هر یک را به اختصار تعریف کنید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
دسته بندی علوم تجربی | دسته بندی علوم تجربی را نوشته و هر یک را به اختصار تعریف کنید علوم هفتم |

سوال :

دسته بندی علوم تجربی را نوشته و هر یک را به اختصار تعریف کنید


جواب :

چهار شاخه اصلی علوم تجربی شامل شیمی، فیزیک، زیست شناسی و زمین شناسی می باشد. اختر شناسی را می توان در علم فیزیک جای داد. شاید گاهی شاخه ریاضی نیز در شاخه ی علوم تجربی قرار گیرد.

شیمی :
شیمی را می توان گفت علم ماده و خواص، حالت ها، تغییرات شکل، ترکیبات و واکنش هایی است که از خود نشان می دهند. در شیمی است که می توان با اجزای ریز و میکروسکوپی مواد و عناصر مثل مولکول، اتم، پروتون، نوترون، الکترون و رفتار آن ها آشنا شد. وقتی در علم شیمی به قسمت فرمولی و محاسباتی می رسیم، علم فیزیک و قوانین آن دخیل می شوند. داشتن شاخه ها و گستردگی وسیع این علم مانند شیمی آلی، تجزیه، شیمی فیزیک آن را بسیار گسترده کرده است. در گذشته چون از ترکیب چند ماده به ماده جدیدی می رسیدند، به شیمی علم کیمیاگری می گفتند.

فیزیک :
علم فیزیک دانشی قدیمی و بسیار وسیع بوده و حتی درباره خلقت جهان هستی نیز نظراتی در این علم مطرح است. بیشتر پدیده های اطراف ما مانند قوانین حرکت، نور، چرخش سیارات، نیروی گرانش و … با این علم و با استفاده از ریاضیات توضیح داده می شود. فیزیک علمی است که به بررسی و پیش بینی رفتار و خواص طبیعت می پردازد. از رشته های قدیمی علم فیزیک می توان به نجوم و اخترشناسی اشاره کرد. چون تحقیق درباره حرکت اجرام آسمانی (خورشید، ماه و ستارگان) در مصر و همچنین در قوم سامری، قبل از میلاد مسیح انجام شده بود و در این زمینه افراد اطلاعاتی را داشته اند.

اختر شناسی :
این علم که به علم نجوم معروف است به بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، حرکت و موقعیت تمام اجرام و اشیاء آسمانی مانند سیاره ها، ستاره ها، ماه، خورشید، سیارک ها، کهکشان ها، دنباله دارها و … می پردازد. در هنگام پرداخت به اجرام آسمانی از علومی چون فیزیک، شیمی و کیهان شناسی نیز باید بهره گرفت.

زیست شناسی :
علم مطالعه جانداران زنده به زیست شناسی یا بیولوژی معروف است. چگونگی پیدایش و تکامل موجودات زنده، بررسی ساختار فیزیولوژی و رفتار سازواره ها، رفتارهایی که جانداران در مقابل یکدیگر و با محیط اطراف خود دارند و بسیاری از موارد دیگر در این شاخه علمی توضیح داده می شود. علم زیست شناسی با شاخه ها و رشته های مختلف خود بسیار گسترده و وسیع می باشد.

زمین شناسی :
زمین شناسی همان طور که از نامش پیداست به بررسی زمین، ساختار آن (پوسته، گوشته و هسته)، ساختار سطح آن و انواع سنگواره های تشکیل دهنده زمین، نیروهای گرانشی و انواع نیروهای دیگری که بر زمین وارد می شود را مورد بحث قرار می دهد. همچنین این علم به بررسی فرآیندها و ارگانیسم های زمین از گذشته تا به امروز می پردازد.
 
 • برچسب ها
  تعریف علوم تجربی هفتم دسته بندی علوم تجربی دسته بندی علوم تجربی را نوشته و هر یک را به اختصار تعریف کنید علوم هفتم دسته بندی علوم تجربی هفتم کتاب علوم چیست
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا