در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید معامله شده است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید/جواب در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9903045 کارگزاری آگاه /
در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید معامله شده است؟


پاسخ خود را انتخاب کنید:

گزینه 1: 2.28 درصد
گزینه 2: 4 درصد
گزینه 3: 5.24 درصد
گزینه 4: 1.05 درصد

(جواب و تحلیل سوال در گروه بورس24 صورت میگیرد لطفا عضو گروه شوید)
گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید
.
 
  • برچسب ها
    جواب در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید جواب سوال 9903045 کارگزاری آگاه جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه در تاریخ 13 خرداد، چند درصد از کل سهام گروه صنعتی وسدید
  • بالا