مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,924
72
س


سوال :

خدا چه شکلی است


جواب :

هیچ یک از موجودات روی کره زمین نمی ‌توانند به راحتی به وجود و شکل خداوند پی ببرند.
در این زمینه که خدا چه شکلی است می‌توان به آیات درون قرآن کریم مراجعه کرد تا بتوان توجیحی برای پاسخ این سوال پیدا نمود.
در قرآن کریم آیاتی آمده است که نشان می‌دهد خداوند دارای جسم است.
در صورتی که اگر جسم مانند جسم انسان باشد نیاز به تغذیه، هوا، مکان و غیره دارد.
پس در این صورت خداوند دارای جسم نمی ‌باشد.
زیرا خداوند از تمام نیازها مبرا بوده و تمامی کائنات به خداوند نیاز دارند.
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,404
ارسال ها
55,274
کاربران
3,353
جدیدترین کاربران
علی رستمی
عقب
بالا