جواب کارگاه درس پژوهی فارسی ششم صفحه ی ۴۸

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

جواب کارگاه درس پژوهی فارسی ششم صفحه ی ۴۸ ، را از سایت همیار خاص ببینیدبه نظر شما انسان دانا چه ویژگی‌هایی دارد؟ در گروه درباره ی آن گفت وگو، و فهرستی از این ویژگی‌ها تهیه کنید
از متن‌های این فصل چند جمله را انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشخّص کنید.

جواب

2. انسان عاقل و ویژگی های انسان عاقل

1) در روز حداقل یک بار بگوید «من نمی‌دانم‌»
2) کمتر از کسی تقاضایی داشته باشد و عمدتا به همت، فکر، برنامه‌ریزی و زحمات خود اتکا کند.
3) در موضوعاتی که اطلاعات کلی دارد، اظهار‌نظر نکند.
4) دغدغه کانونی زندگی او، بهترین عملکرد در حرفه‌اش باشد.
5) به استقبال کسی برود که با او تفاوت یا حتی تضاد فکری دارد.
3. الف) علی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت. نهاد: علی فعل: نداشت
ب) آنها چند روزی به مدرسه نرفتند. نهاد: آنها فعل: نرفتند
پ) یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود. نهاد: یونس فعل: آمده بودمنبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    جواب کارگاه درس پژوهی فارسی ششم صفحه 48
  • بالا