مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی, واژه آموزی صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی, صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی, جواب واژه آموزی فارسی سوم ابتدایی صفحه 16 , گام به گام فارسی سوم ابتدایی , درس 1 فارسی سوم ابتدایی , جواب درس 1 فارسی سوم ابتدایی ,جواب درس 1 فارسی سوم ابتدایی محله ی ما,جواب صفحه 16 فارسی سوم دبستان,<br /> <div style="text-align: center"><br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 16 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal">فارسی سوم ابتدایی</a> </span></span>&#8203;</h2>شما درحال مشاهده ی <b><span style="color: rgb(255, 12, 12)">سوالات فارسی سوم</span></b> <b><span style="color: rgb(12, 79, 255)">دبستان/ابتدایی</span></b> از سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <h4>&#8203;</h4>به این نمودار با دقّت نگاه کن و جاهای <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-16-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C.100378/" class="link link--internal">خالی</a> را با کلمه‌های مناسب کامل کن.<br /> <br /> <div style="text-align: center"><script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Close", "lightbox_next": "Next", "lightbox_previous": "Previous", "lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.", "lightbox_start_slideshow": "Start slideshow", "lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow", "lightbox_full_screen": "Full screen", "lightbox_thumbnails": "Thumbnails", "lightbox_download": "Download", "lightbox_share": "Share", "lightbox_zoom": "Zoom", "lightbox_new_window": "New window", "lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="جواب واژه آموزی صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی.png" data-src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-16-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3905/" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-16-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3905/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="جواب واژه آموزی صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی.png" title="جواب واژه آموزی صفحه 16 فارسی سوم ابتدایی.png" srcset="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-16-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-png.3905/ 1000w, https://hamyarkhas.ir/data/attachments/3/3906-77c4b477c4ffd37dd4b3c5436f3a4886.jpg 480w" width="444" height="544" loading="lazy" /> </div></div><br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">1- بیمارستان 2- مسجد 3- بوستان 4- خط‌کشی عابر پیاده 5- درخت 6- چراغ برق 7- تاکسی 8- موتورسیکلت 9- در 10- اتاق</span><br /> <br /> <div style="text-align: center"><br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">فارسی پایه سوم ابتدایی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.133/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 34 فارسی سوم ابتدایی همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به علوم ، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا