مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


جواب صفحه 54 فارسی یازدهم, صفحه 54 فارسی یازدهم, قلمرو زبانی صفحه 54 فارسی یازدهم, پاسخ صفحه 54 فارسی یازدهم, صفحه 54 فارسی یازدهم, جواب قلمرو زبانی فارسی یازدهم صفحه 54 , گام به گام فارسی یازدهم , جواب صفحه 54 قلمرو زبانی فارسی یازدهم,


^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
توجـه نمایید کـه فــارســی پایـه یازدهـم
برای کلیه ی رشته ها
یکسان میــبـاشد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

جواب صفحه 54 فارسی یازدهم


1- معنای واژه‌های مشخّص شده را بنویسید.

جهد برتوست و بر خدا توفیق زانکه توفیق و جهد هست رفیق​
سنایی
جهاد: تلاش و کوشش
توفیق: سازگار گردانیدن


خنیده به گیتی به مهر و وفا ز اهریمنی دور و دور از جفا​
فردوسی
خنیده: مشهور، بلند آوازه، معروف

2- سال گذشته خواندیم که در شیوهٔ بلاغی، جای اجزای کلام در جمله، تغییر می‌کند، امّا در متن آموزشی، مطابق با شیوهٔ عادی و نوشتارِ معیار، نهاد در آغاز جمله و فعل در پایان آن قرار می‌گیرد.
- اکنون اجزای بیت زیر را مطابق زبان معیار مرتّب کنید.

گفتند به اتّفاق یک سر کز کعبه گشاده گردد این در​
گفتند: فعل نهاد
که: حرف نهاد
این در از کعبه گشاده می‌گردد: مفعول
نکته: مصراع دوم مفعول مصراع اوّل واقع شده است؛ در عین حال خود یک جمله است که می‌توان ارکان آن را به ترتیب زیر مشخّص کرد:
که: حرف ربط
این در: نهاد
کعبه: متمم
گشاده: مسند
می‌گردد: فعل اسنادی


3- در بیت‌های زیر، نقش «ـَـ م» را بررسی کنید.
الف)

دریاب که مبتلای عشقم آزاد کن از بلای عشقم​
عشقم: هستم (فعل)
عشقم: من را (مفعول)


ب)

پروردۀ عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتم​
سرشتم: سرشت من (مضاف الیه)
سرنوشتم: سرنوشت من (مضاف الیه)
-----------------------------
میتوانید با عضویت در سایت، درمورد این درس و صفحه،
از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.
-----------------------------
نکته

میتوانید پاسخ صفحات دیگر فارسی پایه یازدهم را از اینجا ببینید

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

یا مثلا در گوگل سرچ کنید : جواب صفحه 45 فارسی یازدهم همیار خاص

میتوانید پایه یا درس را به علوم، مطالعات، عربی و.. تغییر دهید
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا