مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 160 علوم نهم, صفحه 160 علوم نهم,فکر کنید صفحه 160 علوم نهم, پاسخ صفحه 160 علوم نهم, صفحه 160 علوم نهم, جواب فکر کنید علوم نهم صفحه 160 , گام به گام علوم نهم , جواب صفحه 160 فکر کنید علوم نهم,جواب فکر کنید صفحه 160 علوم نهم ,<br /> <br /> <br /> <h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(243, 121, 52)">جواب صفحه 160 </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.214/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(243, 121, 52)">علوم نهم</span></a></span>&#8203;</h2><br /> شما در حال مشاهده پاسخ <b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">صفحه 160 از علوم پایه نهم </span></b>، در سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <br /> این نمودار رابطهٔ بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می‌دهد. درستی <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-160-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85.102455/" class="link link--internal">عبارت </a>زیر را با استفاده از آن نشان دهید. «شکارچیانی که می‌توانند در یک بوم‌سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می‌شوند».<br /> <br /> <div style="text-align: center"><script class="js-extraPhrases" type="application/json"> { "lightbox_close": "Close", "lightbox_next": "Next", "lightbox_previous": "Previous", "lightbox_error": "The requested content cannot be loaded. Please try again later.", "lightbox_start_slideshow": "Start slideshow", "lightbox_stop_slideshow": "Stop slideshow", "lightbox_full_screen": "Full screen", "lightbox_thumbnails": "Thumbnails", "lightbox_download": "Download", "lightbox_share": "Share", "lightbox_zoom": "Zoom", "lightbox_new_window": "New window", "lightbox_toggle_sidebar": "Toggle sidebar" } </script> <div class="bbImageWrapper js-lbImage" title="جواب فکر کنید صفحه 160 علوم نهم.png" data-src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-160-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85-png.3969/" data-lb-sidebar-href="" data-lb-caption-extra-html="" data-single-image="1"> <img src="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-160-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85-png.3969/" data-url="" class="bbImage" data-zoom-target="1" style="" alt="جواب فکر کنید صفحه 160 علوم نهم.png" title="جواب فکر کنید صفحه 160 علوم نهم.png" srcset="https://hamyarkhas.ir/index.php?attachments/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-160-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85-png.3969/ 1000w, https://hamyarkhas.ir/data/attachments/3/3970-033597f605f3bd8055cff27ee228430d.jpg 480w" width="352" height="197" loading="lazy" /> </div></div><br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">نمودارها نشان می‌دهند که هر زمان جمعیت شکار زیاد شده، به دلیل فراوان شدن غذای شکارچی و تولیدمثل سریع آنها، تعداد شکارچی‌ها هم زیاد شده و با کم شدن شکار و کاهش غذای شکارچیان، با مرگ و میر شکارچیان تعداد شکارچی کم می‌شود.</span><br /> <br /> <div style="text-align: center"><b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر علوم پایه نهم را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.214/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 53 علوم نهم همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به فارسی، ریاضی، عربی و.. تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا