مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 118 علوم نهم, صفحه 118 علوم نهم, جمع آوری اطلاعات صفحه 118 علوم نهم, پاسخ صفحه 118 علوم نهم, صفحه 118 علوم نهم, جواب جمع آوری اطلاعات علوم نهم صفحه 118 , گام به گام علوم نهم , جواب صفحه 118 جمع آوری اطلاعات علوم نهم,جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 118 علوم نهم ,<br /> <br /> <br /> <h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(243, 121, 52)">جواب صفحه 118 </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.214/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(243, 121, 52)">علوم نهم</span></a></span>&#8203;</h2><br /> شما در حال مشاهده پاسخ <b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">صفحه 118 از علوم پایه نهم </span></b>، در سایت بزرگ <a href="https://hamyarkhas.ir/" class="link link--internal">همیارخاص </a>هستید<br /> <br /> روی قوطی کنسرو مواد غذایی نوشته شده است: «قبل از مصرف به مدت ۲۰ دقیقه آن را بجوشانید.» با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-118-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%87%D9%85.102431/" class="link link--internal">مراجعه </a>به منابع معتبر، علت آن را پیدا کنید.<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">زیرا ممکن است کنسرو مواد غذایی حاوی باکتری باسیل کلستریدیومبوتولونیم که سمی بسیار کشنده به نام سم بوتولیسم در شرایط بی‌هوازی به وجود می ‌آورد، باشد. اگر آن را 20 دقیقه حرارت دهیم این سم بسیار کشنده که پروتئینی است در اثر حرارت از بین می‌رود و دیگر خوردن کنسرو اشکالی ندارد.</span><br /> <br /> <br /> <div style="text-align: center"><b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر علوم پایه نهم را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.214/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 53 علوم نهم همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به فارسی، ریاضی، عربی و.. تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا