مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">جواب صفحه 68 عربی یازدهم, صفحه 68 عربی یازدهم, تمرین صفحه 68 عربی یازدهم, پاسخ صفحه 68 عربی یازدهم, صفحه 68 عربی یازدهم, جواب تمرین عربی یازدهم صفحه 68 , گام به گام عربی یازدهم , جواب صفحه 68 تمرین عربی یازدهم,جواب صفحه 68 عربی یازدهم انسانی,صفحه 68 عربی یازدهم انسانی , تمرین صفحه 68 عربی یازدهم انسانی , درس 5 عربی یازدهم انسانی , جواب درس 5 عربی یازدهم انسانی ,حل تمرین درس پنجم عربی یازدهم انسانی,<br /> <div style="text-align: center"><br /> <br /> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br /> <b><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 15px">توجـه نمایید کـه این مطلب برای </span></span><span style="color: rgb(65, 168, 95)"><span style="font-size: 15px">پایـه یازدهـم</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0)"> <br /> و برای رشته ی </span><span style="color: rgb(255, 45, 0)"><span style="font-size: 15px"><u>علوم انسانی</u> </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size: 15px">میــبـاشد</span></span></b><br /> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^<br />&#8203;</div><h2><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(151, 0, 223)">جواب صفحه 68 <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.217/" class="link link--internal">عربی یازدهم</a> انسانی</span></span>&#8203;</h2><br /> <span style="color: rgb(243, 121, 52)"><b>اَلتَّمرينُ الْأَوَّلُ (صفحهٔ 68 کتاب درسی)</b></span><br /> <br /> <h4>أَيُّ کَلِمَةٍ مِن کَلِماتِ مُعجَمِ الدَّرسِ تُناسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟&#8203;</h4>1- ما کانَ یَعْرِفُ السِّباحَةَ، فَصَرَخَ النَّجْدَةَ، النَّجْدَةَ:<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">شنا کردن نمی‌دانست پس فریاد زد: کمک، کمک.<br /> کادَ یَغرِقَ</span><br /> <br /> 2- أَخفیٰ شَيئاً، وَ جَعَلَهُ بَعيداً عَنِ الْأَنظارِ:<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">چیزی را مخفی کرد و آن را از دیدگان دور قرار داد (دور کرد).</span><br /> <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-68-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.100327/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">أضمَرَ</span></a><br /> <br /> 3- حَسِبَهُ کِذْباً، وَ ما قَبِلَهُ:<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">آن را دروغ پنداشت و آن را نپذیرفت.<br /> أنکَرَ</span><br /> <br /> 4- عَمِلَ عَمَلاً عِدَّةَ مَرّاتٍ:<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">کاری را چند بار انجام داد.<br /> کَرّرَ</span><br /> <br /> 5- أَصْبَحَ کَبيراً:<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">بزرگ شد.<br /> کَبُرَ</span><br /> <br /> <br /> ----------<br /> <br /> <span style="color: rgb(243, 121, 52)"><b>الَتمَّرينُ الثاّني (صفحهٔ 68 کتاب درسی)</b></span><br /> <br /> <h4>تَرْجِمْ هٰذِهِ الْأَحاديثَ، ثُمَّ عَيِّنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.&#8203;</h4>1- اَلْعِلْمُ نورٌ وَ ضياءٌ يَقْذِفُهُ اللهُ في قُلوبِ أَوْلیائِهِ. رَسولُ اللّهِ (ص)<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">دانش، نور و روشنایی است که خداوند آن را در دل‌های اولیائش می‌اندازد.<br /> اَلْمُبتَدَأَ: اَلْعِلْمُ<br /> الْفاعِلَ: اللهُ</span><br /> <br /> 2- لا تَغْتَرّوا بِصَلاتِهِم وَ لا بِصيامِهِم ... وَلٰكِنِ اخْتَبِروهُم عِنْدَ صِدْقِ الْحَديثِ وَ أَداءِ الْأَمانَةِ. اَلْإمامُ الصّادِقُ (ع)<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">با نماز و روزه‌شان فریب نخورید اما آنها را هنگام راستگویی و امانتداری بیازمایید.<br /> فِعلَ الْأَمرِ: </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-68-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.100327/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">اخْتَبِرو</span></a><br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">فِعلَ النَّهيِ: لا تَغْتَرّوا</span><br /> <br /> 3- لا تَسْتَشِرِ الْکَذّابَ فَإنَّهُ کَالسَّرابِ یُقَرِّبُ عَلَیْكَ الْبَعیدَ و یُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَريبَ. أَميرُ الْمُؤمِنينَ عَليٌّ (ع)<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">با بسیار دروغگو مشورت نکن، زیرا او مانند سراب است، دور را بر تو نزدیک می‌سازد و نزدیک را بر تو دور می‌سازد.<br /> اِسْمَ الْمُبالَغَةِ: الْکَذّابَ</span><br /> <br /> 4- يَبْلُغُ الصّادِقُ بِصِدْقِهِ ما لا يَبْلُغُهُ الْکاذِبُ بِاحْتیالِهِ. أَميرُ الْمُؤمِنينَ عَليٌّ (ع)<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">راستگو با راستگویی خود به آن چیزی می‌رسد که دروغگو با فریب‌کاریش به آن نمی‌رسد.<br /> اَلْفاعِلَ: الصّادِقُ / الْکاذِبُ</span><br /> <br /> 5- لا تُحَدِّثِ النّاسَ بِکُلِّ ما سَمِعْتَ بِهِ. أَميرُ الْمُؤمِنينَ عَليٌّ (ع)<br /> <span style="color: rgb(44, 130, 201)">با همه‌ی آنچه که شنیدیش با مردم سخن نگو ( هر چه را که شنیدی‌اش با مردم در میان نگذار).<br /> فِعلَ النَّهيِ: لا </span><a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-68-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.100327/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(44, 130, 201)">تُحَدِّثِ</span></a><br /> <div style="text-align: center"><br /> <br /> <b>-----------------------------<br /> میتوانید با <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?register/" class="link link--internal"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">عضویت</span></b></a> در سایت، درمورد این درس و صفحه،<br /> از پایین همین صفحه نکات و سوالات خود را مطرح کنید.<br /> -----------------------------<br /> <span style="font-size: 15px"><b><span style="color: rgb(65, 168, 95)">نکته </span></b></span></b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>میتوانید پاسخ صفحات دیگر <span style="color: rgb(12, 35, 255)">عربی پایه یازدهم انسانی</span> را از <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?forums/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C.217/" class="link link--internal"><span style="color: rgb(226, 80, 65)">اینجا</span></a> ببینید</b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b>-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-</b>&#8203;</div><h3><div style="text-align: center"><b>یا مثلا در <span style="color: rgb(226, 80, 65)">گوگل </span>سرچ کنید : <span style="color: rgb(41, 105, 176)">جواب صفحه 45 عربی یازدهم همیار خاص</span></b>&#8203;</div></h3><div style="text-align: center"><b><span style="font-size: 15px"><span style="color: rgb(40, 50, 78)">میتوانید پایه یا درس را به فارسی، مطالعات، ریاضی و... تغییر دهید </span></span></b>&#8203;</div></div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,354
جدیدترین کاربران
bebeli
عقب
بالا