مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
جدول پخش برنامه تلویزیونی ایران 6 مهر 1400 ,جدول پخش برنامه تلویزیونی ایران امروز 6 مهر 1400 , جدول برنامه تلویزیونی ایران 6 مهر 1400 ,جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 6 مهر 1400 , جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران شبکه چهار 6 مهر 1400 ,


جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران 6 مهر 1400.jpg

🗓جدول شماره ۳

روز سه شنبه ۶ مهر

۶پایه ابتدایی:

🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰
فارسی و نگارش
پایه اول

🕖ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰
فارسی و نگارش
پایه دوم

🕖ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه سوم

🕖ساعت ١۲:۰۰تا۱۲:۳۰
بازی و ریاضی
پایه چهارم

🕖ساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰
فارسی و نگارش
پایه پنجم

🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰
مطالعات و مهارت های اجتماعی
پایه ششم

🕖ساعت ۱۳:۳۰تا ۱۳:۵۰
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
📋 🔬متوسطه اول:


🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات و اجتماعی
پایه هفتم

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
مطالعات و اجتماعی
پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
مطالعات و اجتماعی
پایه نهم💻دوره آموزش مجازی متوسطه


📋 🔎متوسطه دوم :

🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
شیمی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖ساعت ۱۸:۰۰تا۱۸:۳۰
ریاضی دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی


شبکه قران:
🌷ساعت۸درس اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامی
🌷ساعت۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲رشته علوم ومعارف اسلامی
🌷ساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستان
🌷ساعت۱۱:۳۰درس اموزش قران پایه چهارم دبستان
🌷ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه دوم متوسطه
🌷ساعت۱۵:۳۰درس پیامهای اسمانی پایه هشتم
 
آخرین ویرایش:

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,376
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا