مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


تنها راه رستگاری انسان ها چیست | تنها راه رستگاری انسان ها نهم | تنها راه رستگاری انسان ها با جواب |


سوال :

تنها راه رستگاری انسان ها چیست دینی نهم


جواب :

تنها راه رستگاری انسان ها ،عمل کردن به دستورات خداست.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا