تغییر ناظر چقدر طول میکشه ؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

تغییر ناظر چقدر طول میکشد / تغییر ناظر چقدر طول میکشد کارگزاری مفید / تغییر ناظر چقدر طول میکشد کارگزاری آگاه / تغییر ناظر چقدر طول میکشد وتجارت / تغییر ناظر چقدر طول میکشد فملی / تغییر ناظر چقدر طول میکشد خودرو / تغییر ناظر چقدر طول میکشد خساپا / تغییر ناظر چقدر طول میکشد وصنعت / تغییر ناظر چقدر طول میکشد شستا / تغییر ناظر چقدر طول میکشد آریا ساسول /سوال :


از زمانی ک تغییر ناظر میزنیم برای دارا یکم چقد طول میکشه تا تو پرتفو بشینه؟ (یا باقی سهم ها)


جواب :

سلام۷۲ساعت یا ۳ روز کاری


.
 
  • برچسب ها
    تغییر ناظر چقدر طول میکشد تغییر ناظر چقدر طول میکشد آریا ساسول تغییر ناظر چقدر طول میکشد خساپا تغییر ناظر چقدر طول میکشد خودرو تغییر ناظر چقدر طول میکشد شستا تغییر ناظر چقدر طول میکشد فملی تغییر ناظر چقدر طول میکشد وتجارت تغییر ناظر چقدر طول میکشد وصنعت تغییر ناظر چقدر طول میکشد کارگزاری آگاه تغییر ناظر چقدر طول میکشد کارگزاری مفید
  • بالا