تعداد الله اکبر در پرچم ایران

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

تعداد الله اکبر در پرچم / تعداد الله اکبر دور پرچم ایران / جواب تعداد الله اکبر در پرچم ایران / پاسخ تعداد الله اکبر در پرچم ایران / سوال تعداد الله اکبر در پرچم ایران /


سوال :

تعداد الله اکبر در پرچم ایران


جواب :

تعداد الله اکبر در پرچم ایران 22 عدد است و نشانه پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن است

.
 
  • برچسب ها
    تعداد الله اکبر در پرچم تعداد الله اکبر دور پرچم ایران جواب تعداد الله اکبر در پرچم ایران سوال تعداد الله اکبر در پرچم ایران پاسخ تعداد الله اکبر در پرچم ایران
  • بالا