تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های مهار ریزگرد در اصفهان

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
تخصیص اعتبار برای اجرای طرح های مهار ریزگرد در اصفهان | در همیارخاص بخوانید
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اجرای طرح های اثربخش مهار ریزگرد و بیابان زدایی در استان نیازمند تخصیص اعتبارات کافی است.
محمدعلی کاظمی گفت: با توجه به افزایش قیمت اجرای طرح ها، نیاز است که اعتبارات نیز بیشتر شود تا بتوان مطالعات انجام شده را به طرح‌های عملی تبدیل کرد.طرح‌های مرتبط با ریزگرد و بیابان تاکنون در ٣۵٠ هزار هکتار از کانون‌های بحرانی ریزگرد و بیابان استان انجام شده است و تا رسیدن به ١.۵ میلیون هکتار کل کانون‌ها راه زیادی داریم.به گفته او عملیات مرتبط با بیابان زدایی در سال ١۴٠٠ برای هر هکتار بالغ بر ١۵ میلیون تومان هزینه داشت که نسبت به سال‌های قبل چند برابر بیشتر شده است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می‌گوید از سوی دیگر مشارکت همگانی دستگاه‌های اجرایی و مردم موضوع با اهمیت در کنترل ریزگرد و بیابان زدایی است.او می‌گوید به غیر از ٣٠٨ هزار هکتار نهال‌کاری در بیابان‌های استان، یک هزار و ١۵٠ کیلومتر بادشکن نیز در این مناطق اجرا شده است.استان اصفهان با ۲۸ شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار را عرصه‌های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود ۴۰۳ هزار هکتار را جنگل (معادل ۴ درصد)، ۶ میلیون هکتار مرتع (معادل۶۴ درصد) و سه میلیون هکتار بیابان (معادل۳۲ درصد) دربرگرفته است.منبع:ایرنا

منبع : yjc | [ خواندن کامل این مطلب ]
 

بالا