تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای در ظرفیت مفید سدها را توضیح دهید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
78
جواب تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای در ظرفیت مفید سدها را توضیح دهید | تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای در ظرفیت مفید سدها |

سوال :

تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای درظرفیت مفید سدها را توضیح دهید؟


جواب :

رسوباتی که از طریق رودخانه ها به مخزن سدها حمل می شوند، به تدریج از ظرفیت مفید مخزن می کاهند. بعضی از سدهای کشور بر اثر ان اشته شدن از رسوبات، بخش قابل توجهی از کارایی خودرا از دست داده اند. برای آنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد، باید دیواره ها و کف مخزن نفوذ ناپذیر باشند یا از نفوذپذیری بسیار کمی برخوردار باشند.
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای در ظرفیت مفید سدها جواب تاثیر نقش رسوبات رودخانه ای در ظرفیت مفید سدها را توضیح دهید
 • جدیدترین ارسال ها

  آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,054
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا