بدحجاب ترین شهر ایران

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
بدحجاب ترین شهر ایران ، را در همیارخاص بخوانید

شهر کریمه اهل بیت، زیر غبار بدحجابی​


استان قم را یکی از مذهبی ترین شهرهای کشور می دانند، اما این در حالیست که در سال های اخیر غبار بدحجابی بر چهره این شهر کهن بیداد می کند.


بدحجاب ترین شهر ایران​


عنوان : بدحجاب ترین شهر ایران


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا