با توجه به اهداف گفت و گو انواع آن را فهرست کنید

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

.

با توجه به اهداف گفت و گو انواع آن را فهرست کنید ، را از سایت همیار خاص ببینید


سوال :

با توجه به اهداف گفت و گو انواع آن را فهرست کنید


جواب :

1- گفتگو برای یادگیری
2- گفتگو برای شناخت پیدا کردن نسبت به همدیگر
3- گفتگو برای قانع کردن طرف مقابل یا به توافق و تفاهم رسیدن سر موضوع خاص گفت و گو


منبع : همیارخاص

.
 
  • برچسب ها
    موفقیت را تعریف کنید تفکر هشتم موفقیت چیست تفکر هشتم گام به گام تفکر هشتم گفت و گو را تعریف کنید گفت و گو چیست گفت و گو یعنی چه تفکر هشتم گفت و گوی افراد بیشتر پیرامون چه موضوعاتی است گفتگو چیست تفکر هشتم
  • بالا