با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت، منتشر شده در تاریخ 28 شهریور نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل چند درصد بوده است؟

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت | کد سوال 140006044 باشگاه اگاه | جواب سوالات باشگاه آگاه |


در مجله مسابقات کارگزاری آگاه از سایت همیار خاص بخوانید :


سوال :

با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت شرکت قتربت، منتشر شده در تاریخ 28 شهریور نسبت به كل دارايي ها در سال مالي قبل چند درصد بوده است؟پاسخ خود را انتخاب کنید:


گزینه 1: 7 درصد
گزینه 2: 6 درصد
گزینه 3: 5 درصد
گزینه 4: 4 درصد
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا