اگر از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم چند درصد از مساحت آن کم میشود

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم چند درصد از مساحت آن کم میشود | جواب اگر از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم|

سوال :

اگر از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم چند درصد از مساحت آن کم میشود ؟


جواب :


1) ۲۰ درصد

2) ۶۴ درصد

3) ۳۶ درصد

4) ۴۰ درصد
 
 • برچسب ها
  از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم چند درصد از مساحت آن کم میشود جواب اگر از هر ضلع مربعی 20 درصد کم کنیم
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا