مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">انبساط کدام ماده بیشتر است با جواب | جواب انبساط کدام ماده بیشتر است |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(41, 105, 176)">سوال :</span></b><br /> <br /> <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.102637/" class="link link--internal">انبساط </a>کدام ماده بیشتر است<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(226, 80, 65)">جواب :</span><br /> <br /> <span style="color: rgb(65, 168, 95)">1 ) اکسیژن</span></b><br /> 2 ) آب<br /> 3 ) پلاستیک<br /> 4 ) مس</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا