مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

امواج لرزه ای چیست جواب | تعریف امواج لرزه ای |


سوال :

امواج لرزه ای چیست


جواب :

انرژی زمین لرزه از طریق امواج لرزه ای به شکل های مختلف منتشر می گردد. در اثر زمین لرزه دو نوع موج درونی و سطحی ایجاد می شود. امواج درونی به دو دسته امواج درونی اولیه یا P و امواج برشی یا S تقسیم بندی می شوند. امواج P سرعت انتشار بیشتری از امواج برشی دارند، ولی امواج برشی مخربتر و عامل اصلی ایجاد خسارت به ساختمان ها هستند. از اختلاف سرعت این دو موج برای هشدار زمین لرزه استفاده شده است. در امواج P جابجایی ذرات در راستای جهت انتشار موج انجام می شود، ولی در امواج S جابجایی ذرات عمود بر جهت انتشار امواج می باشد.
 
بالا