مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
<div class="bbWrapper">امواج لرزه ای چیست جواب | تعریف امواج لرزه ای |<br /> <br /> <br /> <b><span style="color: rgb(44, 130, 201)">سوال :</span></b><br /> <br /> <a href="https://hamyarkhas.ir/index.php?threads/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.102596/" class="link link--internal">امواج </a>لرزه ای چیست<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(226, 80, 65)"><b>جواب :</b></span><br /> <br /> انرژی زمین لرزه از طریق امواج لرزه ای به شکل های مختلف منتشر می گردد. در اثر زمین لرزه دو نوع موج درونی و سطحی ایجاد می شود. امواج درونی به دو دسته امواج درونی اولیه یا P و امواج برشی یا S تقسیم بندی می شوند. امواج P سرعت انتشار بیشتری از امواج برشی دارند، ولی امواج برشی مخربتر و عامل اصلی ایجاد خسارت به ساختمان ها هستند. از اختلاف سرعت این دو موج برای هشدار زمین لرزه استفاده شده است. در امواج P جابجایی ذرات در راستای جهت انتشار موج انجام می شود، ولی در امواج S جابجایی ذرات عمود بر جهت انتشار امواج می باشد.</div>
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,261
کاربران
3,355
جدیدترین کاربران
zari
عقب
بالا