مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,944
78
از سوره های اجباری قرآندر خواندن نماز | خواندن کدام سوره در نماز واجب است


سوال :

از سوره های قرآن که خواندن آن در نماز واجب است


جواب :

در رکعت اول و دوم فرایض، و بعد از خواندن سوره حمد، واجب است که یک سوره کامل خوانده شود، مربوط به همه احوال و شرایط نمازگزار نیست؛ بلکه گاه اکتفا به حمد و نخواندن سوره جایز است و گاهی نیز واجب؛ پس هر یک از احکام سه گانه آن یعنی وجوب قرائت سوره، جایز بودن آن و نیز وجوب نخواندن سوره و لزوم ترک آن، تابع وضعیت و شرایط نمازگزار می باشد. ...
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,411
ارسال ها
55,381
کاربران
3,359
جدیدترین کاربران
alireza_mirzaei
عقب
بالا