آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستور های الهی کافیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,725
66


آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستور های الهی کافیست دینی نهم | جواب آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستور های الهی کافیست |


سوال :

آیا شناخت ما از خدا به تنهایی برای عمل به دستور های الهی کافیست


جواب :

خیر در کنار شناخت خداوند نیازمند حقیقت دیگری هستیم تا سبب انجام دستورات او توسط ما شود و آن حقیقت ایمان نام دارد.
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,872
ارسال ها
54,274
کاربران
3,260
جدیدترین کاربران
klose
عقب
بالا