مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

آپاندیس کجای بدن است | جای آپاندیس در بدن | آپاندیس کجاست | آپاندیس چیه |


سوال :

آپاندیس کجای بدن است


جواب :

آپاندیس زائده‌ای کوچک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می‌شود و در سمت راست و زیر شکم قرار داد، در ادامه نکات مهمی در مورد بیماری آپاندیسیت بیان می شود

آپاندیس کجای بدن است.jpg
 
بالا