چه موقع خداوند نعمت های خود را بیش از پیش نصیب ما خواهد کرد

  1. مدیر

    توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم

    ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم | ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم با جواب |سوال :توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیمجواب :1) با انجام واجبات و ترک محرمات و دعا کردن2) با دفاع از دین با جان و مال و عمل به دستورات خدا3) با صبر و تقوا و دعا4) با نماز...
  2. مدیر

    خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد هدیه هفتم

    خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد | هدیه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد |سوال :خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد هدیه هفتمجواب :فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان...
بالا