خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد هدیه هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد | هدیه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد |

سوال :

خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد هدیه هفتم


جواب :

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.
 
آخرین ویرایش:
 • برچسب ها
  ارتباط خداوند با بندگانش چگونه است هدیه هفتم اگر جای بهلول زیرک بودید خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد رسول خدا در رابطه با حکمت دعا چه می فرماید دینی هفتم علت پیروزی مسلمانان در جنگ احد چه بود هدیه هفتم ما چگونه می توانیم خداوند را یاری کنیم هدیه هفتم خداوند در جنگ احد مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد چه موقع خداوند نعمت های خود را بیش از پیش نصیب ما خواهد کرد کدام گزینه از مصادیق یاری دادن خداوند نمی باشد
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,159
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا