مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی

  1. مدیر

    مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

    جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد | مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی |مدل اتمی بور در مدار آخر | سوال : مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد جواب : 1) ۸O,۷N 2) ۱۶S,۸O 3) ۱۸Ar,۸O 4) ۱۵P,۱۴S

آمار انجمن

موضوع ها
48,405
ارسال ها
55,333
کاربران
3,357
جدیدترین کاربران
Mmd_rezai
عقب
بالا