مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی

  1. مدیر

    مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

    جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد | مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی |مدل اتمی بور در مدار آخر | سوال : مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد جواب : 1) ۸O,۷N 2) ۱۶S,۸O 3) ۱۸Ar,۸O 4) ۱۵P,۱۴S

آمار انجمن

موضوع ها
48,731
ارسال ها
56,157
کاربران
3,412
جدیدترین کاربران
gholami
عقب
بالا