مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد | مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی |مدل اتمی بور در مدار آخر |


سوال :

مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

جواب :


1) ۸O,۷N

2) ۱۶S,۸O

3) ۱۸Ar,۸O

4) ۱۵P,۱۴S
 
 • برچسب ها
  جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی مدل اتمی بور در مدار آخر
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,074
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا