• برای مشاهده مطالب از این اطلاعیه رد شوید

  راه علم آموزی توجه به روش ها و الگوهایی است که توسط معلم می آموزیم ، نگاه و توجه ما به معلمین و آموزش های آنها می تواند گره گشای تمامی سوالات ما در دوره های سواد آموزی شود
  اینکه فقط به مطالب کمک آموزشی و نوشتن آنها بسنده کنیم کار اشتباه و بیهوده ای است ، در کنار این آموزش ها سعی کنید که روش ها و فرمول های سوالات را بدانید
  بدانید که «دانستن» رمز پیروزی شما در همه ی امتحانات و موقعیت ها است

  سایت همیار خاص تمام تلاش خود را می کند تا بهترین پاسخ ها را برای شما عزیزان گرداوری کند

  ما را در جهت بهبود کیفیت مطالب از طریق نظرات حمایت کنید


  دسترسی راحت به پایه ها :
  با کلیک بر روی پایه ی تحصیلی خود می توانید به تمامی صفحات درسی خود مانند ریاضی ، شیمی ، فارسی ، عربی و... دسترسی داشته باشید
  استفاده از تمامی امکانات سایت رایگان می باشد

مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,101
64

جواب مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد | مدل اتمی بور برای عناصر جدول تناوبی |مدل اتمی بور در مدار آخر |


سوال :

مطابق مدل اتمی بور در مدار آخر کدام دو عنصر تعداد الکترون برابر وجود دارد

جواب :


1) ۸O,۷N

2) ۱۶S,۸O

3) ۱۸Ar,۸O

4) ۱۵P,۱۴S
 
بالا