درس هدیه پنجم صفحه ۱۸

  1. مدیر

    اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد کلاس پنجم

    اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد | جواب اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد | سوال : اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد کلاس پنجم جواب : اگر فاصله زیاد بود گیاهان بخاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله کم بود گیاهان از گرمای زیاد می سوختند

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا