مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,914
72
اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد | جواب اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد |


سوال :

اگر فاصله زمین تا خورشید زیاد بود چه میشد کلاس پنجم


جواب :

اگر فاصله زیاد بود گیاهان بخاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله کم بود گیاهان از گرمای زیاد می سوختند
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,398
ارسال ها
55,247
کاربران
3,351
جدیدترین کاربران
toto
عقب
بالا