جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه

✅ شما برای موضوع بالا 👆 جستجو کرده اید و مطلبی پیدا شده است لطفا بر روی لینک 👇 کلیک کنید تا وارد آن شود
 1. shadow

  قیمت پایانی سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ با نماد وتوشه در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

  قیمت پایانی سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ با نماد وتوشه در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه/جواب قیمت پایانی سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌ با نماد وتوشه در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907007 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر...
 2. shadow

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 9 مهر 99 کسب خواهد کرد؟

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 9 مهر 99,جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 9 مهر 99 , جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه ,جواب سوال 9907005 کارگزاری آگاه , جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24...
 3. shadow

  قیمت پایانی سرمايه گذاري پرديس با نماد پرديس در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

  قیمت پایانی سرمايه گذاري پرديس با نماد پرديس در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر /جواب قیمت پایانی سرمايه گذاري پرديس با نماد پرديس در پایان معاملات روز چهارشنبه 9 مهر / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907008 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24...
 4. shadow

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود/جواب عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 9 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود/ جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907006 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک...
 5. shadow

  بازدهی شرکت زامیاد در مرداد ماه چند درصد بوده است؟ (ملاک قیمت های پایانی 1 تا 29 مرداد)

  بازدهی شرکت زامیاد در مرداد ماه چند درصد بوده است /جواب بازدهی شرکت زامیاد در مرداد ماه چند درصد بوده است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907004 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید بازدهی شرکت زامیاد در مرداد ماه چند درصد بوده...
 6. shadow

  در مجمع سالیانه شرکت پتروشیمی جهرم چه مقدار سود نقدی به هر سهم تخصیص داده شده است؟

  در مجمع سالیانه شرکت پتروشیمی جهرم چه مقدار سود نقدی به هر سهم تخصیص /جواب در مجمع سالیانه شرکت پتروشیمی جهرم چه مقدار سود نقدی به هر سهم تخصیص داده شده است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907003 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید...
 7. shadow

  بزرگ ترین سهامدار عمده بانک ملت کدام است؟

  بزرگ ترین سهامدار عمده بانک ملت کدام است /جواب بزرگ ترین سهامدار عمده بانک ملت کدام است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907002 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید بزرگ ترین سهامدار عمده بانک ملت کدام است؟ پاسخ خود را انتخاب...
 8. shadow

  افشای اطلاعات با اهمیت شرکت ایران ترانسفو در تاریخ 27 شهریور مربوط به چه موضوعی است؟

  افشای اطلاعات با اهمیت شرکت ایران ترانسفو در تاریخ 27 شهریور مربوط به چه موضوعی /جواب افشای اطلاعات با اهمیت شرکت ایران ترانسفو در تاریخ 27 شهریور مربوط به چه موضوعی / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9907001 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 ...
 9. shadow

  سهامدار عمده نماد"هرمز" در شش ماه نخست سال 99 کدام گزینه است؟

  سهامدار عمده نماد"هرمز" در شش ماه نخست سال 99 کدام گزینه است /جواب سهامدار عمده نماد"هرمز" در شش ماه نخست سال 99 کدام گزینه است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906053 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید سهامدار عمده نماد"هرمز" در...
 10. shadow

  مطابق با صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه آگاس، بیشترین وزن دارایی در سبد بورسی این شرکت مربوط به کدام شرکت است؟

  مطابق با صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه آگاس، بیشترین وزن دارایی در سبد بورسی این شرکت/جواب مطابق با صورت وضعیت پرتفوی تیر ماه آگاس، بیشترین وزن دارایی در سبد بورسی این شرکت / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906052 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 ...
 11. shadow

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامدار عمده کدام نماد ها است؟

  شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامدار عمده کدام نماد ها است /جواب شرکت سرمایه گذاری ملی ایران سهامدار عمده کدام نماد ها است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906051 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید شرکت سرمایه گذاری ملی ایران...
 12. shadow

  کدامیک از محصولات نماد "کچاد" از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 تیر 99 بیشترین مبلغ فروش را داشته است؟

  کدامیک از محصولات نماد "کچاد" از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 تیر 99 بیشترین مبلغ فروش /جواب کدامیک از محصولات نماد "کچاد" از ابتدای سال مالی تا تاریخ 31 تیر 99 بیشترین مبلغ فروش / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906050 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام ...
 13. shadow

  قیمت پایانی گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 مهر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟

  قیمت پایانی گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 مهر /جواب قیمت پایانی گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو با نماد خگستر در پایان معاملات روز چهارشنبه 2 مهر / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906049 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر...
 14. shadow

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 2 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟

  عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 2 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود /جواب عدد شاخص کل در پایان جلسه معاملاتی چهارشنبه 2 مهر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906047 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 ...
 15. shadow

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 2 مهر 99 کسب خواهد کرد؟

  کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 2 /جواب کدام یک از "سبدهای سهام 1 میلیارد تومانی" زیر، بیشترین بازدهی را تا تاریخ 2 / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906046 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید...
 16. shadow

  افشای اطلاعات نماد خصدرا در تاریخ 23 شهریور 99 در رابطه با چه موضوعی است؟

  افشای اطلاعات نماد خصدرا در تاریخ 23 شهریور 99 در رابطه با چه موضوعی /جواب افشای اطلاعات نماد خصدرا در تاریخ 23 شهریور 99 در رابطه با چه موضوعی / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906045 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید افشای...
 17. shadow

  شاخص کل هم وزن از 20 مرداد ماه 99 تا 23 شهریور 99 چند درصد ریزش داشته است؟ (منبع tse)

  شاخص کل هم وزن از 20 مرداد ماه 99 تا 23 شهریور 99 چند درصد ریزش داشته است /جواب شاخص کل هم وزن از 20 مرداد ماه 99 تا 23 شهریور 99 چند درصد ریزش داشته است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906044 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید...
 18. shadow

  افشای اطلاعات منتشر شده در تاریخ 19 شهریور ماه 99 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان در ارتباط با چه موضوعی است؟

  افشای اطلاعات منتشر شده در تاریخ 19 شهریور ماه 99 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان/جواب افشای اطلاعات منتشر شده در تاریخ 19 شهریور ماه 99 شرکت کود شیمیایی اوره لردگان / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906043 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک...
 19. shadow

  از تاریخ 20 مرداد ماه 99 تا 18 شهریور ماه 99، شاخص کل چند درصد ریزش داشته است، (بر اساس سایت TSETMC)

  از تاریخ 20 مرداد ماه 99 تا 18 شهریور ماه 99، شاخص کل چند درصد ریزش داشته است /جواب از تاریخ 20 مرداد ماه 99 تا 18 شهریور ماه 99، شاخص کل چند درصد ریزش داشته است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906043 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک...
 20. shadow

  کدام گزینه سهامدار عمده نماد مارون است؟

  کدام گزینه سهامدار عمده نماد مارون است /جواب کدام گزینه سهامدار عمده نماد مارون است / جواب سوالات باشگاه کارگزاری آگاه /جواب سوال 9906041 کارگزاری آگاه / جواب سوالات آگاه در گروه زیر گروه تلگرام :: بورس 24 :: کلیک کنید کدام گزینه سهامدار عمده نماد مارون است؟ پاسخ خود را انتخاب کنید...

آمار آنلاین

کاربران آنلاین
1
مهمان های آنلاین
434
مجموع بازدید کنندگان
435
بالا