تعریف اسید و باز علوم ششم

  1. مدیر

    مواد اسیدی چه مزه ای هستند

    مواد اسیدی چه مزه ای هستند | مزه ی مواد اسیدی | مواد اسیدی چه مزه ای هستند با جواب |سوال :مواد اسیدی چه مزه ای هستندجواب :1) ترش 2) شور 3) تلخ 4) شیرین
بالا