کمک‌های مالی ioc به کمیته ملی المپیک

  1. مدیر

    کمیته ملی المپیک چه کمک های مالی از IOC دریافت میکند

    کمیته بین المللی المپیک (IOC) کمک های مالی را تصویب کرده است تا به کمیته ملی المپیک کشورها از جمله ایران پرداخت کند.در این راستا قرار است به کمیته ملی المپیک کشورهایی که در المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرده اند کمک هزینه مالی پرداخت کند. این کمک هزینه بر اساس سهم هر کشور در موفقیت بازی های المپیک...
بالا