دعای رفع بلا برای خانواده

  1. مدیر

    دعای رفع شر

    دعای رفع شر | دعای دفع شر | این دعای رفع شر را بخوانید تا از انواع شرها به دور باشید.دعای دفع شر از دعاهای مهم است. دعای رفع شر از پیامبر(ص) و امامان معصوم وجود دارد. دعای رفع شر از امام صادق (ع) نیز بسیار در بین مردم رایج است. در ادامه دعای رفع شر را برایتان آورده ایم. به امید اینکه با این...
بالا