دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد

  1. مدیر

    دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد

    دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد | دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد جواب | سرزمین طلوع دین اسلام | سوال : دین اسلام از کدام سرزمین طلوع کرد جواب : 1) عراق 2) عربستان 🟢 3) سوریه 4) فلسطین

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا