predators

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
predators ، را در همیارخاص بخوانید


معنی: سبع، درنده، یغماگر
معانی دیگر: شکارگر، صیدگر، دد، غارتگر، تغذیه کننده از شکار

predators.jpg


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

آخرین ویرایش:
بالا