۶۰کیلومتر کجای ایران است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

60 کیلومتر کجای ایران است / ۶۰ کیلومتر کجای ایران است / ۶۰کیلومتر کجاست / اسم ۶۰کیلومتر /


سوال :

۶۰کیلومتر کجای ایران است


جواب :

سیروس مقدم :
چرا اسم شصت کیلومتر را برای آن انتخاب کردید؟

باتوجه به این‌که نیروی انتظامی هم می‌خواست این داستان در کلانشهری رخ بدهد که در حاشیه آن زندگی ابتدایی و بدوی جاری است، این اسم را برایش در نظر گرفتیم. چراکه براساس قوانین در هر ۶۰ کیلومتر باید یک کلانتری وجود داشته باشد و ما اسم شهر را گذاشتیم شصت کیلومتر. و 60 کیلو متر اصلا وجود خارجی ندارد .


.
 
  • برچسب ها
    60 کیلومتر کجای ایران است اسم ۶۰کیلومتر ۶۰ کیلومتر کجای ایران است ۶۰کیلومتر کجاست
  • بالا