۳کیلو گرم چند گرم است

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,288
79
۳ کیلو گرم چند گرم است | ۳ کیلو گرم چند گرم | ۳ کیلو گرم چند گرم با جواب |


سوال :

۳کیلو گرم چند گرم است


جواب :

3 کیلوگرم (kilogram) معادل 3000 گرم (gram) است
 
 • برچسب ها
  ۳ کیلو گرم چند گرم ۳ کیلو گرم چند گرم است ۳ کیلو گرم چند گرم با جواب
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,727
  ارسال ها
  56,065
  کاربران
  3,406
  جدیدترین کاربران
  محمدمهدی قیاسی
  عقب
  بالا