مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,355
64

یکی از ویژگی های پیامبر اعظم چه بود | یکی از ویژگی های پیامبر اعظم چه بود جواب | جواب یکی از ویژگی های پیامبر اعظم چه بود |


سوال :

یکی از ویژگی های پیامبر اعظم چه بود هفتم


جواب :

یکی از ویژگی‌های بارز پیامبر اعظم، امانت داری بود. ایشان قبل از مبعوث شدن به پیامبری، در بین مردم به «محمّد امین» مشهور بود
 
بالا