یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت

یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله / عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست / عوامل موثر در کاهش خطرات زلزله /سوال :

یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست.جواب :

استحکام ساختمانها با مصالح عالی - عدم ساخت و ساز روی گسل ها و...

.
 
  • برچسب ها
    عوامل موثر در کاهش خطرات زلزله عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله چیست یکی از عوامل موثر در کاهش خطرات ناشی از زلزله
  • بالا