مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,359
64

یکی از ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خدا | ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خداوند بزرگ چیست |


سوال :

یکی از ساده ترین و مهمترین راه های جلب یاری خداوند بزرگ چیست


جواب :

1) نیکی به پدر و مادر

2) بخشش دیگران

3) دعا کردن

4) روزه گرفتن
 
بالا