یکی از درس هایی که از کلاس تربیت بدنی فرا میگیریم سه حرفی

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,430
64

معما یکی از درس هایی که از کلاس تربیت بدنی فرا میگیریم | یکی از درس هایی که از کلاس تربیت بدنی فرا میگیریم سه حرفی |


سوال :

یکی از درس هایی که از کلاس تربیت بدنی فرا میگیریم


جواب :

درس اخلاق، ادب و آموزش صحیح ورزش کردن
.
 
بالا