مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,721
66


یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود | بهترین حالتی که دعا در آن قبول میشود کدام است |


سوال :

یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود دینی هفتم


جواب :


1) جهاد در راه خدا

2) نماز

3) صبر و تقوا

4) کمک به نیازمندان
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,869
ارسال ها
54,251
کاربران
3,250
جدیدترین کاربران
زهرا حیدری
عقب
بالا