یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود دینی هفتم

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,296
79
یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود | بهترین حالتی که دعا در آن قبول میشود کدام است |


سوال :

یکی از بهترین حالت هایی که دعا مستجاب میشود دینی هفتم


جواب :


1) جهاد در راه خدا

2) نماز

3) صبر و تقوا

4) کمک به نیازمندان
 
 • برچسب ها
  بهترین حالتی که دعا در آن قبول میشود کدام است بهترین نمونه دعا کدام است خداوند در قران درباره دعای بندگانش چه می فرماید در چه مواقعی دعا مستجاب میشود ما چگونه میتوانیم خدا را یاری کنیم چرا خداوند در نماز لطف و رحمت بیشتری میکند کدام آیه بیانگر این است که اگر دعا کنیم خداوند پاسخ میدهد کدام گزینه درباره ی مستجاب نشدن دعای مسلمانان نادرست است
 • آمار انجمن

  موضوع ها
  48,731
  ارسال ها
  56,157
  کاربران
  3,412
  جدیدترین کاربران
  gholami
  عقب
  بالا