یارب تو مرا به نفس طناز مده

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
یارب تو مرا به نفس طناز مده ، را در همیارخاص بخوانید

رباعی شمارهٔ ۱۶۵۱​


یارب تو مرا به نفس طناز مده

با هر چه به جز تست مرا ساز مده

من در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویش

من آن توام مرا به من باز مده

یارب تو مرا به نفس طناز مدهبا هر چه به جز تست مرا ساز مدهمن در تو گریزان شدم از فتنهٔ خویشمن آن توام مرا به من باز مدهحضرت مولانا#مولانا


یارب تو مرا به نفس طناز مده​


عنوان : یارب تو مرا به نفس طناز مده


اگر این مطلب نیاز به اصلاح و یا تکمیل دارد اطلاع دهید
 

بالا