گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
94,726
66


چرا گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند | جواب گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند |


سوال :

چرا گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند


جواب :

درواقع گیاهان برای تولید اکسیژن، از محیط کربن دی اکسید را ددریافت میکنند تا بتوانن اکسیژن تولید کنند
 

آمار انجمن

موضوع ها
47,873
ارسال ها
54,278
کاربران
3,263
جدیدترین کاربران
arvin 1388
عقب
بالا