گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند

مدیر

مدیر کل انجمن
مدیر کل سایت
5/10/19
95,310
79
چرا گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند | جواب گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند |


سوال :

چرا گیاهان هنگام غذاسازی کربن دی اکسید تولید می کنند


جواب :

درواقع گیاهان برای تولید اکسیژن، از محیط کربن دی اکسید را ددریافت میکنند تا بتوانن اکسیژن تولید کنند
 

آمار انجمن

موضوع ها
48,733
ارسال ها
56,171
کاربران
3,425
جدیدترین کاربران
خلیلی
عقب
بالا